Годишното Собрание на АДКОМ

На 22-23.03.2018 година, во Хотел Гранит, Охрид ќе се одржи годишното собрание на АДКОМ. Оваа година, покрај презентирањето и усвојувањето на Годишниот извештај за работењето на АДКОМ во 2017 година, Годишната програмата за работа за 2018 и ревидираните стратешки документи, предвидени се и панел сесии на кои ќе се дискутира за актуелните проблеми и предизвици кои ги имаат јавните комунални претпријатија како и презентација на актуелни проекти во дејноста.

Традиционално на Годишното Собрание се поканети сите членки на АДКОМ, како и претставници од ЗЕЛС, ресорните Министерства, Регулаторната комисија и донаторската заедница. Годишното Собрание исто така настан на кој се среќаваат вработените од сите комунални претпријатија со цел размена на искуства и зголемено дружење на вработените од секторот.