"Ефикасност и одржливи  водни услуги во БиХ “

Конференција во Босна и Херцеговина

Третата регионална конференција "Ефикасност и Одржливи  водни услуги во БиХ “,  ќе се одржи на 17-19 април 2018 год во Мостар, Босна и Херцеговина, во организација на Асоцијацијата за вода и заштита на секторот за животна средина" Aquasan Network во БиХ"

На конференцијата ќе се дискутираат и ќе се дефинираат идните чекори потребни за подобрување на секторот, зајакнување на хоризонталната и вертикалната соработка, размена на знаење, информации, искуство и најдобрите практики.

За време на конференциските денови ќе се организира и посета на пречистителната станица во Мостар.

Повеќе инфо: http://www.danubis.org//files/File/trainings/user_uploads/Flyer%20Aquasan%20Mostar%20Conference.pdf