„Инвестициски потреби во секторот за води“

Конференција во Бугарија

На 27-ми март 2018 година ќе се одржи десеттата интернационална конференција „Инвестициски потреби во секторот за води“ во Софиа, Р. Бугарија.

Главни теми на конференцијата:

  • Потребите за инвестиции во контекст на постојано менување на законодавството на ЕУ;
  • Можности за пристап до фондовите на ЕУ и нивната ефикасност;
  • Јавно-приватни партнерства како инструмент за финансирање;
  • Цените на услугите на секторот за води и нивната социјална толеранција;
  • Иновативни технологии, материјали и конструкции;
  • Современи технологии за третман на отпадните води и милта;
  • Научни и технички достигнувања во секторот за води.

Во текот на конференцијата ќе се одржи и интернационална изложба "Води во Софија 2017" на истото место во периодот 27-29 март 2018 година.

Повеќе инфо на: http://bwa-bg.com/