Викенд-акција за чистење на градскиот парк во Скопје

Во текот на изминатиот викенд 17-18.03.2018 година, ЈП „Комунална Хигена“-Скопје учествуваше во заедничка координирана акција за чистење на Градскиот парк, во којашто беа вклучени и екипите на ЈП „Паркови и зеленило“, придружени од комуналните редари на Градот Скопје, што ги опоменуваа граѓаните отпадоците да ги фрлаат во садовите наменети за исфрлање на отпадот и воедно ги информираа за начинот на правилно постапување со својот отпад.

Превземено од веб страницата на „ЈП Комунална“ Хигиена Скопје