en-USmk-MK
Zoeken

Идни настани

Трета седница на управен одбор

Третата седница на Управниот Одбор на АДКОМ се одржа на 18.04.2018 год. во Скопје.

10-та меѓународна конференција „Вода и Отпад – реалност и предизвици“

Во Република Македонија се уште има чиста и квалитетна вода за пиење, но во природата водата ја има се помалку во својот вистински облик и истата е се повеќе загадена од најразлични видови на полутанти кои како крајна последица го загрозуваат здравјето на луѓето.

Регионална мрежа за развој на капацитети за услугите за вода и канализација

На 16 и 17 мај 2018 година, во Белград, Србија се одржи состанокот за фокус точките на проектот „Регионална мрежа за развој на капацитети за услугите за вода и канализација".

Четврта седница на управен одбор во Битола

Четвртата седница на Управниот Одбор на АДКОМ се одржа на 25.05.2018 год. во Битола.

Програмата за комерцијална ефикасност и бизнис планирање – Тренинг центар АДКОМ Модул 1 и 2

Тренинг центарот на АДКОМ започна со спроведување на првата програма од Дунавското партнерско учење „Комерцијална Ефикасност “.

Програмата за комерцијална ефикасност и бизнис планирање – Тренинг центар АДКОМ Модул 3

Третиот модул од програмата за „Комерцијална Ефикасност “ се одржа на 19 - ти јуни 2018 година во Велес.

 
Новости од секторот
Летно школо Торино

21-то издание на Меѓународната летна школа

 
Ефикасност и одржливи водни услуги во БиХ.

17-19 април 2018 година, Мостар, Босна и Херцеговина

 
.
Се одржа еко - манифестацијата Децата и КХС во светот на екологијата.

17-18 март 2018 година, ЈП „Комунална Хигена- Скопје

 
Викенд-акција за чистење на градскиот парк во Скопје.

17-ти март 2018 година, ЈП „Комунална Хигена- Скопје

 
.

 

 
  • Комунална хигиена
  • Продолжи
  • Продолжи
  • Продолжи
  • Продолжи