Sponsor 1

Дунавската конференција за вода е водечкиот настан на Дунавската програма за води.

20 мај 2019 - 22 мај 2019

Дунавската конференција за вода е водечкиот настан на Дунавската програма за води а истиот се одржува секоја година во мај во Виена. Секоја година фокусот на конференцијата е ставен на различна тема, почнувајќи од „Квалитетни комунални услуги, одржливи услуги",  до  „Предизвици и Можности" и од „Состојбата во секторот " до "„Решавање на двојни предизвици "и" „Развој на водните услуги"

Со текот на годините, оваа конференција  еволуираше во настан кој е задолжен за сите клучни засегнати страни од водниот сектор во Дунавскиот регион и истата претставува можност за  дискусија за предизвиците и можностите во секторот, како и за изнаоѓање на начини за решавање на истите.

 

Повеќе информации можете да најдете на: https://www.d-leap.org/d-leap/event/363/6/details/2019-danube-water-conference-save-the-date/