Sponsor 1

10-то DEX летно школо

Ротенбах, Австрија // 30 јуни 2019 - 05 јули 2019

Оваа година курсот ќе ги опфати следните теми: искуствата и практичните аспекти na проектирање и функционирање на канализациски системи и ПСОВ, лабораториска работа за утврдување на параметрите на милта и микроскопија, третман на милта и отстранување, анаеробен третман и мембранска технологија, како и динамичка симулација и управување со енергијата на пречистителни станици за отпадни води.

ПОЧЕТОК НА РЕГИСТРАЦИЈА: 12 февруари 2019 година

РОК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ: 31 мај 2019

Линк: https://www.danubis.org//files/File/events/user_uploads/Folder_dex_summerschool_2019.pdf