Sponsor 1

Повик за организирање и спроведување на тркалезни маси

АДКОМ при имплементација на проектот „Зајакнување на асоцијацијата за испорака на развој на капацитетите на ЈКП во Република Северна Македонија за обезбедување на одржливи водни услуги” ги повикува сите заинтересирани кандидати да достават своја понуда која ќе вклучува консултантска помош за организирање и спроведување на тркалезни маси, во согласност задачите опишани во проектната активност за консултант (Анекс 1). АДКОМ врз основа на пристигнатите понуди, задачата може да ја додели на еден кандидат или на група кандидати. 

Заинтересираните кандидати треба да ги достават следните документи на македонски јазик:

  • Лична биографија во ЕУ формат и
  • Финансиската понуда (Анекс 2)

Ве молиме Вашата лична биографија во ЕУ формат и финансиската понуда да ги доставите на е-мејл adkommk@gmail.com најдоцна до 8 ноември 2019 година. Подетални информации може да добиете на следниот телефонски број: 02/ 2461-971.

 

АДКОМ го задржува правото за поништување на овој повик.

 

 

Во прилог се докуметите за проект-от

ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ

ФИНАНСИСКА ПОНУДА