Последни настани

АДКОМ (Здружение на даватели на комунални услуги) - е здружение на граѓани, заради вршење на дејности и активности за унапредување на комуналната дејност во Р. Македонија.

  • Комунална хигиена
  • Продолжи
  • Продолжи
  • Продолжи