en-USmk-MK
Zoeken

Настани

10-та меѓународна конференција „Вода и Отпад – реалност и предизвици“

Во Република Македонија се уште има чиста и квалитетна вода за пиење, но во природата водата ја има се помалку во својот вистински облик и истата е се повеќе загадена од најразлични видови на полутанти кои како крајна последица го загрозуваат здравјето на луѓето.

Регионална мрежа за развој на капацитети за услугите за вода и канализација

На 16 и 17 мај 2018 година, во Белград, Србија се одржи состанокот за фокус точките на проектот „Регионална мрежа за развој на капацитети за услугите за вода и канализација".

Програмата за комерцијална ефикасност и бизнис планирање

Тренинг центарот на АДКОМ започна со спроведување на првата програма од Дунавското партнерско учење „Комерцијална Ефикасност и Бизнис Планирање “.

Проектот за изработка на бизнис планови и планови за прилагодување на тарифи на ЈКП > 10.000 жители

АДКОМ во соработка со ГИЗ - Германско друштво за интернационална соработка и SECO - Државен Секретаријат за економски прашања на Швајцарија започна со спроведување на Проектот за поддршка на малите јавни комунални претпријатија во општини со под 10.000 жители.

 
Новости од секторот
06-08.06.2018

Саем за Комунална Опрема

 
01-06.07.2018

Летна школа DEX: Напреден курс за управување со квалитетот на водата

 
01-03.11.2018

Петта Балканска заедничка конференција и изложба - Приштина, Косово

 
.
03.11.2018

Прилеп доби пречистителна станица за третман на урбани отпадни води

 
03.11.2018

Мини пазар – Охрид

 
.