Calls

Our latest calls

img

Повик за Консултант за изработка на Документ за политики: Од мониторинг до менаџмент: трансформациска моќ на SCADA во мрежите за водоснабдување

Повик за Консултант за изработка на Документ за политики: Од мониторинг до менаџмент: трансформациска моќ на SCADA во мрежите за водоснабдување

icon
Date:

22 April, 2024

icon
By:

Admin

img

Повик за Консултант за изработка на Документ за политики: Оптимизирање на водните услуги со ГИС: ЈКП перспектива

Повик за Консултант за изработка на Документ за политики: Оптимизирање на водните услуги со ГИС: ЈКП перспектива

icon
Date:

22 April, 2024

icon
By:

Admin

img

Главен Тренер за програмата: „Комерцијална ефикасност во претпријатијата за водоснабдување и отпадни води“

Главен Тренер за програмата: „Комерцијална ефикасност во претпријатијата за водоснабдување и отпадни води“

icon
Date:

11 May, 2024

icon
By:

Admin

img

Ко-тренер за програмата: „Комерцијална ефикасност во претпријатијата за водоснабдување и отпадни води“

Ко-тренер за програмата: „Комерцијална ефикасност во претпријатијата за водоснабдување и отпадни води“

icon
Date:

11 May, 2024

icon
By:

Admin

Our Partners