A community of practitioners

Ads-News

Events

img

АДКОМ ќе го одржи своето Годишно собрание на 15.02.2024 во Хотел Карпош. На Годишното собрание ќе се состанат делегатите на АДКОМ каде ќе се разгледуваат и усвојуваат Извештајот за работењето на АДКОМ за 2023 година, завршната сметка на АДКОМ за 2023, програмата за работа на АДКОМ за 2024 и финансовиот план за 2024 година. На Годишното собрание ќе бидат презентирани и програмите на Комисиите на АДКОМ за 2024 година, кои се инкорпорирани во Годишната програма на АДКОМ за 2024 година.

icon
Location:

Хотел Карпош.-Скопје, Македонија.

icon
Starts at:

10 am

Проектот Регионална мрежа за отпадни води (Regional Capacity Development Network – RCDN+) во текот на 2024 и 2025 година ќе ја поддржува Комисијата за третман на отпадни води на АДКОМ во нивната работа.

icon
Location:

Холидај ИН-Скопје, Македонија.

icon
Starts at:

10 am

На 12-ти и 134-ти фебруари, 2024 год се одржа Работилница на Работната група за дигитализација

icon
Location:

АДКОМ-Скопје, Македонија.

icon
Starts at:

10 am

Во текот на оваа јубилејна година АДКОМ има испланирано низа активности во чиј фокус ќе биде работата на Јавните комунални претпријатија.

icon
Location:

Адком-Скопје, Македонија.

icon
Starts at:

10 am

Past Events

img

Адком е член на D-LeaP, Партнерството за учење на Дунав-интегрирана регионална иницијатива за градење капацитети, спроведена од Меѓународната асоцијација на давателите на водни услуги по течението на реката Дунав (IAWD) и националните здруженија за водоснабдување. АДКОМ е Центар за спроведување на програмите на D-LeaP академијата и веќе во склоп на АДКОМ постојат Тренинг центри за комерцијална ефикасност и Прристап до финансирање. Наши претставници учествуваа на овој настан, каде се дискутираше за нацрт-годишниот извештај на D-LeaP за 2023 година, испораката на D-LeaP во 2024 година, координацијата со други релевантни проекти, особено со иницијативата за регионална мрежа за развој на капацитети RCDN+ и новиот Utility of the Future Center of Excellence (Претпријатие на иднината – Центар за извонредност). Ажурирањата за D-LeaP Academy и D-LeaP Рамката за менаџмент на квалитет беа исто така дел од програмата.

icon
Location:

Адком-Скопје, Македонија.

icon
Starts at:

10 am

Одлично време во Демир Капија денес! Во рамките на денешната средба со вработените во комуналниот сектор, обединивме сили за идентификација и решавање на најгорливите проблеми со кои се соочуваат вработените во ЈКП.

icon
Location:

-Демир Капија , Македонија.

icon
Starts at:

10 am

На 02.02.2024 година се одржа онлајн информативна сесија организирана од Светска банка за иницијативата на Светска Банка и СЕКО - Центар на извонредност, Претпријатија на иднината.

icon
Location:

Адком-Скопје, Македонија.

icon
Starts at:

10 am

Петар Ристовски- Заменик Претседател на Комисија за млади професионалци во водниот сектор ( YWC ) учествуваше на Конференција за „AQUAINNOVATE KOSOVO - Млади професионалци ја обликуваат иднината на водата“ во Приштина, Косово. Истиот зборуваше на тема - Знаења и иновативни пристапи за заштита на водните ресурси на регионално ниво.

icon
Location:

Адком-Скопје, Македонија.

icon
Starts at:

10 am

icon

90

General assembly

icon

15

Managing board

icon

6

Supervisory board

icon

10

Commissions

Our Partners